Background image

Missie, Visie en Doelstellingen

Missie

De missie van SAV is om aan de inwoners van Vledder een scala van activiteiten te bieden die het dorp levendig en actief houden.

Visie

De visie van SAV is dat verschillende activiteiten saamhorigheid creëren in het dorp. Hiervoor wordt samengewerkt met straatvertegenwoordigers, vrijwilligers, bestuur, inwoners en andere organisaties.

Doelstellingen

Om bovenstaande missie inhoud te geven worden verschillende, (2-)jaarlijks terugkerende, activiteiten/evenementen georganiseerd. Het aanbod is: o.a. Koninginnedag, Zomeravondmarkten, Sintintocht en Dorpsfeest.

Daarnaast worden een aantal activiteiten in samenwerking georganiseerd: o.a. Palmpaasoptocht, verkeersregelen voor 4 mei herdenking, e.d.