Background image

Organisatie

De Stichting Aktiviteiten Vledder (SAV) is voortgekomen uit de voormalige activiteitencommissie die onderdeel uitmaakte van het Sociaal Cultureel Werk Vledder. In november 2001 is de stichting bij notariële akte (nr 17372) opgericht. De Stichting wordt gefinancierd door donaties, sponsoring en giften.

Deze bijdragen maken het mogelijk om diverse activiteiten te organiseren voor een breed publiek